Farmakognozi Yüksek Lisans - Tezli

Dersler ve AKTS Kredileri

1. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

 Ders Adı

 Zorunlu/Seçmeli

 Teori + Uygulama

AKTS

FKG501

Doğal Kaynaklı Hammaddelerin Ekstraksiyonu

 Zorunlu Dersler

3 + 0

7.5

FKG503 Seminer      
 

Seçmeli Dersler(2)

   

15.0

 

2. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

 Zorunlu/Seçmeli

 Teori + Uygulama

AKTS

FKG502 Doğal Bileşiklerin Ayrılmasında Kromatografik Teknikler Zorunlu Dersler 3 + 0 7.5
 

Seçmeli Dersler(3)

   

22.5.0

 

3. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

 Zorunlu/Seçmeli

 Teori + Uygulama

AKTS

FKG790

Tez

Zorunlu Dersler 0 + 1

30.0

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

 Ders Adı

 Zorunlu/Seçmeli

 Teori + Uygulama

 AKTS

FKG529

Farmakognozide Biyotransformasyon

Seçmeli Dersler

3 + 0

7.5

FKG523

Doğal Kaynaklı İlaç Etken Madde Keşfi

Seçmeli Dersler

3 + 0

7.5

FKG526

Tıbbi Bitkilerin Biyolojik Tarama Teknikleri

Seçmeli Dersler

3 + 0

7.5

FKG529

Farmakognozide Biyotransformasyon

Seçmeli Dersler

3 + 0

7.5

FKG530

Fitofarmasötikler

Seçmeli Dersler

3 + 0

7.5