Öğretim Üye ve Elemanları

 

Prof.Dr. Neşe KIRIMER (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Betül DEMİRCİ

Prof.Dr. Fatih DEMİRCİ

Prof.Dr. Temel ÖZEK

Prof.Dr. Nilgün ÖZTÜRK

Prof.Dr. Mine KÜRKÇÜOĞLU

Prof.Dr. Zerrin SALTAN

Doç.Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Doç.Dr. Gökalp İŞCAN

Doç.Dr. Gülmira ÖZEK

Yard.Doç.Dr. Fatih GÖGER

Yard.Doç.Dr. Hale Gamze DUYMUŞ

Araş.Gör.Dr. Hülya Tuba KIYAN

Araş.Gör. Gözde ÖZTÜRK

Araş.Gör. Gülsüm YILDIZ