İletişim

Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
26470, Eskişehir - Türkiye
E-posta :farmakognozi@anadolu.edu.tr
Tel : 0 222 335 05 80 - 3714, 3710
Faks : 0 222 330 68 09