Araştırma Alanları

Farmakognozi Anabilim Dalı araştırma ilgi alanı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Doğal etken bileşikler (Uçucu Yağlar, alkaloitler, fenolik bileşikler vb)
  • Doğal maddelerin kromatografik ve spektroskopik analizleri
  • Doğal maddelerin izolasyon teknikleri
  • Doğal maddelerin ve bitkisel ürünlerin kalite kontrolü
  • Doğal maddelerin biyolojik aktiviteleri (antimikrobiyal, antioksidan, enzimatik vb.)
  • Doğal maddelerin mikrobiyal biyotransformasyonu
  • Tamamlayıcı tedavilerde doğal ürünler (Fitoterapi, Aromaterapi, Homeopati)